بیمارستان خلیج فارس خارک

بیمارستان خارک
بیمارستان خارک
بیمارستان خارک
بیمارستان خارک
بیمارستان خارک
بیمارستان خارک
بیمارستان خارک
بیمارستان خارک
  • عنوان پروژه:بیمارستان خلیج فارس خارک
  • کارفرما:مدیریت عملیات عمومی خارک
  • محل اجرا:بوشهر (جزیره خارک)
  • توضیحات:کارهای ابنیه و تاسیسات مکانیکی و برقی بیمارستان خلیج فارس خارک ، پروژه ساختمانی ، شرکت ژالکه
بازگشت به صفحه پروژه ها