دو دستگاه مخزن یکصد هزار بشکه ای با سقف ثابت (M و N)

دو مخزن 100
دو مخزن 100
دو مخزن 100
دو مخزن 100
دو مخزن 100
دو مخزن 100
دو مخزن 100
دو مخزن 100
  • عنوان پروژه:دو دستگاه مخزن یکصد هزار بشکه ای با سقف ثابت (M و N)
  • کارفرما:شركت پايانه های صادرات مواد نفتی
  • محل اجرا:بوشهر (جزیره خارک)
  • توضیحات:ساخت و نصب دو دستگاه مخزن یکصد هزار بشکه ای با سقف ثابت ذخیره گازوئیل نیروگاه خارک به همراه کلیه‌ی کارهای لوله‌کشی، ابنیه صنعتی، ساختمان‌های جنبی و سیستم‌های برقی و کنترلی
بازگشت به صفحه پروژه ها