سیستم تهویه تونل ادامه خط یک قطار شهری مشهد

متروی مشهد
متروی مشهد
متروی مشهد
متروی مشهد
متروی مشهد
متروی مشهد
متروی مشهد
متروی مشهد
  • عنوان پروژه:سیستم تهویه تونل ادامه خط یک قطار شهری مشهد
  • کارفرما:قطار شهری مشهد
  • محل اجرا:مشهد
  • توضیحات:تهیه، نصب و راه اندازی تجهیزات تهویه و سیستم‌های کنترلی تونل و ایستگاه‌های ادامه خط یک قطار شهری مشهد
بازگشت به صفحه پروژه ها