فروشگاه بزرگ مصلی اصفهان

فروشگاه بزرگ مصلی اصفهان
فروشگاه بزرگ مصلی اصفهان
فروشگاه بزرگ مصلی اصفهان
فروشگاه بزرگ مصلی اصفهان
فروشگاه بزرگ مصلی اصفهان
فروشگاه بزرگ مصلی اصفهان
  • عنوان پروژه:فروشگاه بزرگ مصلی اصفهان
  • کارفرما:سازمان حج و زيارت
  • محل اجرا:اصفهان
  • توضیحات:طراحی، تهیه و نصب راه اندازی تاسیسات وتجهیزات الکتریکی و مکانیکی مصلی و مجموعه فرهنگی امام خمینی اصفهان
بازگشت به صفحه پروژه ها