نازک کاری MEP بام پروژه بازار ایران

ایران مال
ایران مال
ایران مال
ایران مال
ایران مال
ایران مال
  • عنوان پروژه:نازک کاری MEP بام پروژه بازار ایران
  • کارفرما:توسعه بین الملل ایران مال
  • محل اجرا:تهران
  • توضیحات:تهیه مصالح و اجرای عملیات نازک کاری بام در قسمت MEP پروژه بازار ایران ، پروژه ساختمانی ، شرکت ژالکه
بازگشت به صفحه پروژه ها