شبكه گاز رسانی منطقه ای تبريز

  • عنوان پروژه:شبكه گاز رسانی منطقه ای تبريز
  • کارفرما:وزارت مسكن و شهر سازي
  • محل اجرا:تهران
  • توضیحات:تهیه و احداث شبكه گاز رساني منطقه 3A/3B تبريز
بازگشت به صفحه پروژه ها