سالن خط SKD و عمليات تكميلی ایران خودرو

سالن خط SKD و عمليات تكميلی ایران خودرو
سالن خط SKD و عمليات تكميلی ایران خودرو
سالن خط SKD و عمليات تكميلی ایران خودرو
سالن خط SKD و عمليات تكميلی ایران خودرو
سالن خط SKD و عمليات تكميلی ایران خودرو
سالن خط SKD و عمليات تكميلی ایران خودرو
  • عنوان پروژه: سالن خط SKD و عمليات تكميلی ایران خودرو
  • کارفرما:شركت تام ايران خودرو
  • محل اجرا:تهران
  • توضیحات:عملیات نصب و اجرای تاسیسات الكتريكال و مكانيكال
بازگشت به صفحه پروژه ها