بازسازی ساختمان فردوسی بانك ملی

بازسازی ساختمان فردوسی بانک ملی
بازسازی ساختمان فردوسی بانک ملی
ساختمان فردوسی بانک ملی
بازسازی ساختمان فردوسی بانک ملی
بازسازی ساختمان فردوسی بانک ملی
ساختمان فردوسی بانک ملی
  • عنوان پروژه:بازسازی ساختمان فردوسی بانك ملی
  • کارفرما:اداره ساختمان بانك ملی ايران
  • محل اجرا:تهران
  • توضیحات:بازسازی ابنيه، تجهيزات برق و مكانيكی و همچنين نگهداری و تعميرات تاسيسات برقی و مكانيكی ساختمان مركزی(فردوسی) بانك ملی به روش EPC
بازگشت به صفحه پروژه ها