باغ موزه بانک مرکزی، بلوک‌های D,E,G,H

باغ موزه بانک مرکزی (D,E,G,H)
باغ موزه بانک مرکزی (D,E,G,H)
باغ موزه بانک مرکزی (D,E,G,H)
باغ موزه بانک مرکزی (D,E,G,H)
باغ موزه بانک مرکزی (D,E,G,H)
باغ موزه بانک مرکزی (D,E,G,H)
باغ موزه بانک مرکزی (D,E,G,H)
باغ موزه بانک مرکزی (D,E,G,H)
باغ موزه بانک مرکزی (D,E,G,H)
باغ موزه بانک مرکزی (D,E,G,H)
باغ موزه بانک مرکزی (D,E,G,H)
باغ موزه بانک مرکزی (D,E,G,H)
باغ موزه بانک مرکزی (D,E,G,H)
باغ موزه بانک مرکزی (D,E,G,H)
  • عنوان پروژه:باغ موزه بانک مرکزی، بلوک‌های D,E,G,H
  • کارفرما:بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران
  • محل اجرا:تهران
  • توضیحات:عملیات تاسیسات مکانیکی و برقی بلوک‌های D,E,G,H پروژه باغ موزه بانک مرکزی
بازگشت به صفحه پروژه ها