مجتمع دخانیات گیلان

دخانیات گیلان
دخانیات گیلان
دخانیات گیلان
دخانیات گیلان
دخانیات گیلان
دخانیات گیلان
دخانیات گیلان
دخانیات گیلان
دخانیات گیلان
دخانیات گیلان
دخانیات گیلان
دخانیات گیلان
دخانیات گیلان
دخانیات گیلان
دخانیات گیلان
دخانیات گیلان
دخانیات گیلان
دخانیات گیلان
  • عنوان پروژه:مجتمع دخانیات گیلان
  • کارفرما:مجتمع دخانيات گيلان
  • محل اجرا:استان گیلان
  • توضیحات:تهیه تجهیزات موردنیاز و عملیات نصب و راه اندازی تاسیسات و تجهیزاتو سیستم کنترل هوشمند(BMS)سالنهای تولید مجتمع دخانیات گیلان
بازگشت به صفحه پروژه ها