طرح توسعه پتروشیمی امیرکبیر

پتروشیمی امیرکبیر
پتروشیمی امیرکبیر
پتروشیمی امیرکبیر
پتروشیمی امیرکبیر
پتروشیمی امیرکبیر
پتروشیمی امیرکبیر
پتروشیمی امیرکبیر
پتروشیمی امیرکبیر
پتروشیمی امیرکبیر
پتروشیمی امیرکبیر
پتروشیمی امیرکبیر
پتروشیمی امیرکبیر
پتروشیمی امیرکبیر
پتروشیمی امیرکبیر
پتروشیمی امیرکبیر
پتروشیمی امیرکبیر
  • عنوان پروژه:طرح توسعه پتروشیمی امیرکبیر
  • کارفرما:شركت پتروشيمي اميركبير
  • محل اجرا:ماهشهر
  • توضیحات:ساخت، نصب، راه اندازی و اجرای تجهیزات مکانیکال، الکتریکال، پایپینگ و سازه فلزی
بازگشت به صفحه پروژه ها