تعمیر و نگهداری تاسیسات فاز 12 پارس جنوبی

راهبری فاز ۱۲
راهبری فاز 12
راهبری فاز 12
راهبری فاز 12
راهبری فاز 12
راهبری فاز ۱۲
راهبری فاز ۱۲
راهبری فاز ۱۲
راهبری فاز ۱۲
راهبری فاز 12
راهبری فاز 12
راهبری فاز 12
راهبری فاز 12
راهبری فاز ۱۲
راهبری فاز ۱۲
راهبری فاز ۱۲
  • عنوان پروژه:تعمیر و نگهداری تاسیسات فاز 12 پارس جنوبی
  • کارفرما:مجتمع گازی پارس جنوبی(SPGC)
  • محل اجرا:استان بوشهر- کنگان
  • توضیحات:راهبری، تعمیر و نگهداری تاسیسات الکتریکی و سیستمهای برودتی و تهویه مطبوع فاز 12 پارس جنوبی واقع در استان بوشهر، کنگان
بازگشت به صفحه پروژه ها