دو دستگاه مخزن یکصد هزار بشکه ای با سقف ثابت (M و N)

دو مخزن 100
دو مخزن 100
دو مخزن 100
دو مخزن 100
دو مخزن 100
دو مخزن 100
دو مخزن 100
دو مخزن 100
دو مخزن 100
دو مخزن 100
دو مخزن 100
دو مخزن 100
  • عنوان پروژه:دو دستگاه مخزن یکصد هزار بشکه ای با سقف ثابت (M و N)
  • کارفرما:شركت پايانه های صادرات مواد نفتی
  • محل اجرا:بوشهر (جزیره خارک)
  • توضیحات:ساخت و نصب دو دستگاه مخزن یکصد هزار بشکه ای با سقف ثابت ذخیره گازوئیل نیروگاه خارک به همراه کلیه‌ی کارهای لوله‌کشی، ابنیه صنعتی، ساختمان‌های جنبی و سیستم‌های برقی و کنترلی
بازگشت به صفحه پروژه ها