راهبری و نگهداری ساختمان و تاسیسات بانک مرکزی ج.ا.ا (1379 -1396)

بانک مرکزی
بانک مرکزی
بانک مرکزی
بانک مرکزی
  • عنوان پروژه:راهبری و نگهداری ساختمان و تاسیسات بانک مرکزی ج.ا.ا (1379 -1396)
  • کارفرما:بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران
  • محل اجرا:تهران
  • توضیحات:راهبری و نگهداری مجتمع میرداماد شامل ساختمان اداری انفورماتیک بانک مرکزی از سال ۱۳۷۹ تا کنون
بازگشت به صفحه پروژه ها