سالن تزيينات پژو 206 و سمند ايران خودرو

سالن های ایران خودرو
سالن های ایران خودرو
سالن های ایران خودرو
سالن های ایران خودرو
سالن‌های ایران خودرو
سالن‌های ایران خودرو
سالن های ایران خودرو
سالن های ایران خودرو
سالن های ایران خودرو
سالن های ایران خودرو
سالن‌های ایران خودرو
سالن‌های ایران خودرو
  • عنوان پروژه:سالن تزيينات پژو 206 و سمند ايران خودرو
  • کارفرما:شركت ايران خودرو سازه
  • محل اجرا:تهران
  • توضیحات:تهیه و اجرای عمليات تاٌسيسات مكانيكی و برقی
بازگشت به صفحه پروژه ها