سالن پايلوت ايران خودرو

سالن خط SKD و عمليات تكميلی ایران خودرو
سالن خط SKD و عمليات تكميلی ایران خودرو
سالن خط SKD و عمليات تكميلی ایران خودرو
سالن خط SKD و عمليات تكميلی ایران خودرو
  • عنوان پروژه:سالن پايلوت ايران خودرو
  • کارفرما:شركت ايران خودرو سازه
  • محل اجرا:تهران
  • توضیحات:طراحي تاٌسيسات صنعتی برقی ، هواي فشرده و تهويه مطبوع
بازگشت به صفحه پروژه ها