سیستم تهویه تونل ادامه خط یک قطار شهری مشهد

متروی مشهد
متروی مشهد
متروی مشهد
متروی مشهد
متروی مشهد
متروی مشهد
متروی مشهد
متروی مشهد
متروی مشهد
متروی مشهد
متروی مشهد
متروی مشهد
متروی مشهد
متروی مشهد
متروی مشهد
متروی مشهد
متروی مشهد
متروی مشهد
متروی مشهد
متروی مشهد
متروی مشهد
متروی مشهد
متروی مشهد
متروی مشهد
  • عنوان پروژه:سیستم تهویه تونل ادامه خط یک قطار شهری مشهد
  • کارفرما:قطار شهری مشهد
  • محل اجرا:مشهد
  • توضیحات:تهیه، نصب و راه اندازی تجهیزات تهویه و سیستم‌های کنترلی تونل و ایستگاه‌های ادامه خط یک قطار شهری مشهد
بازگشت به صفحه پروژه ها