مشارکت در ساخت پروژه محله نوسازان 3 (بهاران)

پروژه شهرک بهاران
پروژه شهرک بهاران
پروژه شهرک بهاران
پروژه شهرک بهاران
شهرک بهاران
شهرک بهاران
پروژه شهرک بهاران
پروژه شهرک بهاران
پروژه شهرک بهاران
پروژه شهرک بهاران
شهرک بهاران
شهرک بهاران
  • عنوان پروژه:مشارکت در ساخت پروژه محله نوسازان 3 (بهاران)
  • کارفرما:سازمان نوسازي شهرداري تهران
  • محل اجرا:تهران
  • توضیحات:طراحی و احداث واحدهای مسکونی تجاری اداری و خدماتی
بازگشت به صفحه پروژه ها