خط مشی

به منظور استقرار، برقراری و تداوم نظام مدیریت کیفیت در شرکت ژالکه، مدیریت ارشد این شرکت تعهد خود را به اصول خط مشی کیفیت اعلام شده به شرح زیر بیان می‌دارد:

1- ارتقای دانش فنی و مهندسی شرکت از طریق بکارگیری فن‌آوری‌های نوین، گسترش سطوح کارشناسی و آموزش‌های تخصصی منابع انسانی.
2- ارزیابی توانایی‌ها و شایستگی‌های نیروی انسانی گزینش‌شده و اعمال راهکارهای برنامه‌ریزی‌شده برای ارتقای توان فردی نیروهای کارآمد و آموزش آنها در سطوح فنی و مدیریتی به منظور ایجاد زمینه رشد و فعالیت در عرصه کار و سازندگی.
3- استفاده از روش‌های علمی و استانداردهای مدیریت پروژه برای تحویل به موقع و باکیفیت پروژه‌ها.
4- ایجاد زیرساخت‌ها و محیط کار مناسب برای انجام بهینه پروژه‌ها با توجه به شرایط مختلف محیطی و قراردادی.
5- پایش اندازه‌گیری و کنترل مستمر مدیریت تضمین کیفیت با استفاده از آمارها و تحلیل‌های آماری به منظور دستیابی و بهبود مداوم علکرد سازمان.
6- توسعه حضور شرکت در پروژه‌های مختلف ملی و بین‌المللی با استفاده از روش‌های مشارکتی، متشکل از شریکان داخلی و خارجی.
7- دستیابی به رضایت کارفرما با رعایت شرایط عمومی و خصوصی پیمان و مطابقت دقیق با مشخصات فنی پروژه و ایجاد سیستم‌های ارزیابی رضایتمندی کارفرما.

 برای نیل به اهداف بالا، نظام مدیریت کیفیت شرکت ژالکه بر اساس استاندارد ISO 9001، ISO 14000 و OHSAS18001 سامان‌یافته و بر این اساس ساختار سازمانی مناسب‌، برنامه‌ریزی مدون، زمان‌بندی و نظارت دقیق بر اجرای پروژه ها، تقسیم کار بر اساس شایستگی، تعهد و تخصص و تسری احساس مسئولیت به کلیه کارکنان و برخورداری از مشارکت ایشان، به عنوان مهمترین عوامل اجرای مجموعه، ایجاد و برقرار می‌گردد. استقرار و استمرار خط مشی شرکت ژالکه از تعهدات مدیریت ارشد آن بوده، همچنین مسئولیت توجیه و تفهیم آن به کارکنان متوجه یکایک مدیران و مسئولان شرکت است. در این راستا‌، همه سطوح شرکت تلاش خواهند نمود تا با به کارگیری فرهنگ بهبود مداوم، نظام مدیریت کیفیت در شرکت ژالکه را نهادینه کرده و ارتقاء بخشند.