درگذشت یار دیرین و همکار صدیق شرکت ژالکه ؛ جناب آقای مهندس احمد حسین زاده

  • کلمات کلیدی :
  • منبع خبر: