شروع بکار پروژه محوطه سازی و احداث انبار، تعمیرگاه و سایر تاسیسات جانبی نیروگاه پایانه نفتی بندر جاسک

  • کلمات کلیدی :
  • منبع خبر: