برج های مسکونی یاس

برج های مسکونی یاس
برج های مسکونی یاس
برج های مسکونی یاس
برج های مسکونی یاس
برج های مسکونی یاس
برج های مسکونی یاس
برج های مسکونی یاس
برج های مسکونی یاس
برج های مسکونی یاس
برج های مسکونی یاس
  • عنوان پروژه:برج های مسکونی یاس
  • کارفرما:______
  • محل اجرا:تهران
  • توضیحات:اجرای برج های 25 طبقه مسکونی یاس، 320 واحد در مساحت 60,000 مترمربع
بازگشت به صفحه پروژه ها