طراحی و احداث سه دستگاه مخزن ذخیره نفت خام

سه دستگاه مخزن
سه دستگاه مخزن
سه دستگاه مخزن
سه دستگاه مخزن
سه دستگاه مخزن
سه دستگاه مخزن
سه دستگاه مخزن
سه دستگاه مخزن
  • عنوان پروژه:طراحی و احداث سه دستگاه مخزن ذخیره نفت خام
  • کارفرما:شركت پايانه های صادرات مواد نفتی
  • محل اجرا:بوشهر (جزیره خارک)
  • توضیحات:طراحی، تهیه، ساخت و نصب دو دستگاه مخزن 500 هزار بشکه ای و یک دستگاه مخزن 272 هزار بشکه ای سقف شناور ذخیره نفت خام در جزیره خارک
بازگشت به صفحه پروژه ها