ساختمان اداری جهان فولاد سیرجان

ساختمان اداری جهان فولاد سیرجان
ساختمان اداری جهان فولاد سیرجان
ساختمان اداری جهان فولاد سیرجان
ساختمان اداری جهان فولاد سیرجان
ساختمان اداری جهان فولاد سیرجان
ساختمان اداری جهان فولاد سیرجان
  • عنوان پروژه:ساختمان اداری جهان فولاد سیرجان
  • کارفرما:مجتمع جهان فولاد سیرجان
  • محل اجرا:سیرجان، کرمان
  • توضیحات:اجرای عملیات سازه، معماری، تأسیسات برقی و مکانیکی ساختمان اداری و محوطه سازی مجتمع جهان فولاد سیرجان
بازگشت به صفحه پروژه ها