ساختمان سفارت ژاپن

ژاپن
ژاپن
ژاپن
ژاپن
ژاپن
ژاپن
ساختمان سفارت ژاپن
ساختمان سفارت ژاپن
ژاپن
ژاپن
ژاپن
ژاپن
ژاپن
ژاپن
ژاپن
ژاپن
ژاپن
ژاپن
ژاپن
ژاپن
ساختمان سفارت ژاپن
ساختمان سفارت ژاپن
ژاپن
ژاپن
ژاپن
ژاپن
ژاپن
ژاپن
  • عنوان پروژه:ساختمان سفارت ژاپن
  • کارفرما:وزارت امور خارجه ژاپن- DNC
  • محل اجرا:تهران
  • توضیحات:طراحی ،خرید و اجرای ساختمان سفارت ژاپن شامل کارهای محوطه سازی، سازه ،تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان های کنسولگری و اقامتگاه سفیر با رعایت آخرین استاندارد های امنیتی و ایمنی مرتبط 
بازگشت به صفحه پروژه ها