ساختمان صنعتی تولید فرآورده های تزریقی البرز دارو

کارخانه دارویی البرز دارو
کارخانه دارویی البرز دارو
البرز دارو
کارخانه دارویی البرز دارو
کارخانه دارویی البرز دارو
البرز دارو
  • عنوان پروژه:ساختمان صنعتی تولید فرآورده های تزریقی البرز دارو
  • کارفرما:شرکت دارو سازی البرز دارو
  • محل اجرا:قزوین
  • توضیحات:ساخت ساختمان صنعتی تولید فرآورده های تزریقی البرز دارو با مساحت 4500 متر مربع.
بازگشت به صفحه پروژه ها