سنگ آهن چغارت

سنگ آهن چغارت
سنگ آهن چغارت
سنگ آهن چغارت
سنگ آهن چغارت
سنگ آهن چغارت
سنگ آهن چغارت
سنگ آهن چغارت
سنگ آهن چغارت
سنگ آهن چغارت
سنگ آهن چغارت
سنگ آهن چغارت
سنگ آهن چغارت
سنگ آهن چغارت
سنگ آهن چغارت
سنگ آهن چغارت
سنگ آهن چغارت
  • عنوان پروژه:سنگ آهن چغارت
  • کارفرما:شركت سنگ آهن مركزي ايران
  • محل اجرا:یزد
  • توضیحات:تهیه کالا و تجهیزات مورد نیاز و عملیات نصب و اجرای تجهیزات ساختمانی موردنیاز دو منبع 17500 متر مکعب سنگ آهن چغارت
بازگشت به صفحه پروژه ها