طراحی و اجرای ساختمان های موزه جواهرات ملی، خزائن بانک مرکزی

طراحی و اجرای ساختمان های موزه جواهرات ملی و خزائن بانک مرکزی
طراحی و اجرای ساختمان های موزه جواهرات ملی و خزائن بانک مرکزی
  • عنوان پروژه:طراحی و اجرای ساختمان های موزه جواهرات ملی، خزائن بانک مرکزی
  • کارفرما:مجری طرح های ساختمانی بانک مرکزی ج.ا.ا
  • محل اجرا:تهران
  • توضیحات:انجام طراحی،خرید و اجرای کارهای سازه معماری،تاسیسات برقی و مکانیکی بلوک های A,B,C,D پروژه باغ موزه بانک مرکزی به صورت EPC شامل ساختمان های موزه جواهرات ملی و خرائن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 
    مشتمل بر طراحی داخلی،سیستم های کنترل تردد،اطفاء حریق،ضد سرقت،کنترل هوشمند و...
    با استاندارد های به روز موزه ای
بازگشت به صفحه پروژه ها