مرکز خرید خلیج فارس یزد

یزد
یزد
یزد
یزد
یزد
یزد
یزد
یزد
یزد
یزد
یزد
یزد
یزد
یزد
یزد
یزد
یزد
یزد
یزد
یزد
  • عنوان پروژه:مرکز خرید خلیج فارس یزد
  • کارفرما:شرکت صنعت و ساختمان نیلگون خلیج فارس
  • محل اجرا:یزد
  • توضیحات:

    طراحی، خرید و اجرای کارهای سازه، معماری، تاسیسات مکانیکی و برقی پروژه مرکز تجاری اداری خلیج فارس یزد به مساحت ۶۰ هزار مترمربع

بازگشت به صفحه پروژه ها