نصب و راه اندازی نیروگاه پایانه نفتی جاسک

نصب و راه اندازی نیروگاه پایانه نفتی جاسک
نصب و راه اندازی نیروگاه پایانه نفتی جاسک
نصب و راه اندازی نیروگاه پایانه نفتی جاسک
نصب و راه اندازی نیروگاه پایانه نفتی جاسک
نصب و راه اندازی نیروگاه پایانه نفتی جاسک
نصب و راه اندازی نیروگاه پایانه نفتی جاسک
نصب و راه اندازی نیروگاه پایانه نفتی جاسک
نصب و راه اندازی نیروگاه پایانه نفتی جاسک
نصب و راه اندازی نیروگاه پایانه نفتی جاسک
نصب و راه اندازی نیروگاه پایانه نفتی جاسک
نصب و راه اندازی نیروگاه پایانه نفتی جاسک
نصب و راه اندازی نیروگاه پایانه نفتی جاسک
نصب و راه اندازی نیروگاه پایانه نفتی جاسک
نصب و راه اندازی نیروگاه پایانه نفتی جاسک
نصب و راه اندازی نیروگاه پایانه نفتی جاسک
نصب و راه اندازی نیروگاه پایانه نفتی جاسک
  • عنوان پروژه:نصب و راه اندازی نیروگاه پایانه نفتی جاسک
  • کارفرما:شرکت مولد نیروگاهی جاسک
  • محل اجرا:جاسک، هرمزگان
  • توضیحات:نصب و راه اندازی کلیه تجهیزات اصلی و فرعی نیروگاه، احداث ساختمان های سایبان دیزل ژنراتور ها و پمپ بارگیری و احداث ساختمان انبار و تعمیرگاه به همراه محوطه سازی کلی

بازگشت به صفحه پروژه ها