کارخانه دارویی پوشینه فارمد

کارخانه دارویی پوشینه فارمد کاوه
کارخانه دارویی پوشینه فارمد کاوه
کارخانه دارویی پوشینه فارمد کاوه
کارخانه دارویی پوشینه فارمد کاوه
کارخانه دارویی پوشینه فارمد کاوه
کارخانه پوشینه فارمد کاوه
کارخانه دارویی پوشینه فارمد کاوه
کارخانه دارویی پوشینه فارمد کاوه
کارخانه دارویی پوشینه فارمد کاوه
کارخانه دارویی پوشینه فارمد کاوه
کارخانه دارویی پوشینه فارمد کاوه
کارخانه پوشینه فارمد کاوه
  • عنوان پروژه:کارخانه دارویی پوشینه فارمد
  • کارفرما:پوشینه فارمد
  • محل اجرا:ساوه،شهر صنعتی کاوه
  • توضیحات:

    اجرای کارخانه دارویی تولید کپسول ژلاتین خوراکی به مساحت 14,000 مترمربع. شامل سازه، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی، نصب و راه اندازی خط تولید

بازگشت به صفحه پروژه ها