سيلوی فلزی 50 هزار تنی سيرجان

سیلوی سیرجان
سیلوی سیرجان
سیلوی سیرجان
سیلوی سیرجان
  • عنوان پروژه: سيلوی فلزی 50 هزار تنی سيرجان
  • کارفرما:شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران
  • محل اجرا:کرمان
  • توضیحات:تهیه و نصب تجهیزات سیلو فلزی 50 هزار تنی و ساختمان های مربوطه وافع در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
بازگشت به صفحه پروژه ها