تاسیسات نمک زدایی مارون 4,1 و 6

مارون
مارون
مارون
مارون
مارون
مارون
مارون
مارون
مارون
مارون
مارون
مارون
مارون
مارون
مارون
مارون
مارون
مارون
  • عنوان پروژه:تاسیسات نمک زدایی مارون 4,1 و 6
  • کارفرما:شركت ملی مناطق نفت خيز جنوب
  • محل اجرا:استان خوزستان
  • توضیحات:تهیه تجهیزات انجام کارهای ساختمان و نصب و راه اندازی و سایر خدمات برای استفاده از لوله های غیر فلزی در نمک زدایی های مارون 4,1 و 6
بازگشت به صفحه پروژه ها