كارخانه كاشی بيستون

کاشی بیستون
کاشی بیستون
کاشی بیستون
کاشی بیستون
کاشی بیستون
کاشی بیستون
کاشی بیستون
کاشی بیستون
  • عنوان پروژه:كارخانه كاشی بيستون
  • کارفرما:شركت صنايع كاشی بيستون
  • محل اجرا:کرمانشاه
  • توضیحات:تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمانهای تولیدی و جنبی مجتمع کاشی بیستون
بازگشت به صفحه پروژه ها