تعمیرات اساسی مخازن ذخیره نفت خام خارک

مخزن خارک
مخزن خارک
مخزن خارک
مخزن خارک
مخزن خارک
مخزن خارک
مخزن خارک
مخزن خارک
  • عنوان پروژه:تعمیرات اساسی مخازن ذخیره نفت خام خارک
  • کارفرما:شركت پايانه های صادرات مواد نفتی
  • محل اجرا:بوشهر (جزیره خارگ)
  • توضیحات:تعمیرات اساسی یک مخزن یک میلیون بشکه ای ، یک مخزن پانصد هزار بشکه ای و یک مخزن 272 هزار بشکه ای ذخیره نفت خام باسقف شناور
بازگشت به صفحه پروژه ها