توسعه مخازن سوخت نيروگاه منتظر قائم

مخازن نیروگاه منتظر قائم
مخازن نیروگاه منتظر قائم
مخازن نیروگاه منتظر قائم
مخازن نیروگاه منتظر قائم
مخازن نیروگاه منتظر قائم
مخازن نیروگاه منتظر قائم
مخازن نیروگاه منتظر قائم
مخازن نیروگاه منتظر قائم
مخازن نیروگاه منتظر قائم
مخازن نیروگاه منتظر قائم
مخازن نیروگاه منتظر قائم
مخازن نیروگاه منتظر قائم
مخازن نیروگاه منتظر قائم
مخازن نیروگاه منتظر قائم
مخازن نیروگاه منتظر قائم
مخازن نیروگاه منتظر قائم
مخازن نیروگاه منتظر قائم
مخازن نیروگاه منتظر قائم
مخازن نیروگاه منتظر قائم
مخازن نیروگاه منتظر قائم
مخازن نیروگاه منتظر قائم
مخازن نیروگاه منتظر قائم
  • عنوان پروژه:توسعه مخازن سوخت نيروگاه منتظر قائم
  • کارفرما:سازمان توسعه برق ایران
  • محل اجرا:1387
  • توضیحات:احداث 5 دستگاه مخزن سوخت هریک به ظرفیت 32000 مترمکعب به همراه کلیه‌کارهای ساختمانی، لوله‌کشی، نصب تجهیزات، سیستم اعلام و اطفا حریق، سیستم‌های کنترلی و ساختمان های جنبی شامل پمپ‌خانه‌های انتقال سوخت و آتش‌نشانی و بویلر روم نیروگاه منتظرقائم کرج
بازگشت به صفحه پروژه ها