سالن توليد ون ايران خودرو ديزل

سالن خط SKD و عمليات تكميلی ایران خودرو
سالن خط SKD و عمليات تكميلی ایران خودرو
سالن خط SKD و عمليات تكميلی ایران خودرو
سالن خط SKD و عمليات تكميلی ایران خودرو
سالن خط SKD و عمليات تكميلی ایران خودرو
سالن خط SKD و عمليات تكميلی ایران خودرو
سالن خط SKD و عمليات تكميلی ایران خودرو
سالن خط SKD و عمليات تكميلی ایران خودرو
  • عنوان پروژه:سالن توليد ون ايران خودرو ديزل
  • کارفرما:شركت ايران خودرو سازه
  • محل اجرا:تهران
  • توضیحات:اجراي عمليات تاسيسات برقي و مكانيكي انكس سالن توليد ون و موتور خانه شمالي شركت ايران خودرو ديزل
بازگشت به صفحه پروژه ها