موتور خانه مركزی سازمان حج و زيارت

موتور خانه مركزی سازمان حج و زيارت
موتور خانه مركزی سازمان حج و زيارت
موتور خانه مركزی سازمان حج و زيارت
موتور خانه مركزی سازمان حج و زيارت
موتور خانه مركزی سازمان حج و زيارت
موتور خانه مركزی سازمان حج و زيارت
موتور خانه مركزی سازمان حج و زيارت
موتور خانه مركزی سازمان حج و زيارت
  • عنوان پروژه:موتور خانه مركزی سازمان حج و زيارت
  • کارفرما:سازمان حج و زيارت
  • محل اجرا:تهران
  • توضیحات:طراحي و مهندسی، تاٌمين و حمل کالاها و نصب و راه اندازی دستگاهها و تجهیزات موتورخانه مرکزی
بازگشت به صفحه پروژه ها